Diaconie

DIENEN, DELEN & DOEN

De woorden dienen, delen en doen geven kernachtig weer waar het om draait bij diaconaat. Ze zijn kenmerkend voor elke christen. Ze maken ons herkenbaar als volgelingen van de Here Jezus en we eren God er mee. 

We willen als kerk herkenbaar zijn door ons dienen, delen en doen!

Dienen / Jezus omschrijft zijn eigen werk met het woord dienen. Als zijn volgelingen behoren ook wij hierom bekend te staan.

Delen / Het evangelie maakt van ons gulle en delende mensen. 

Doen /  Diaconaat geeft handen en voeten aan je geloof.

Bij diaconaat ligt de focus op het helpen van je naaste in nood. Denk aan mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken, gevangen zijn in armoede of schulden,  aan vluchtelingen of mensen die in maatschappelijk opzicht niet (meer) mee kunnen komen. Het gaat dus om mensen dichtbij en ver weg die kampen met sociale, fysieke of materiële nood.

Heb je een hulpvraag of zou je ondersteuning kunnen geven of gebruiken, neem dan contact op via diaconie@gkvwaardhuizen.nl .

Wil je een gift overmaken? Dat kan naar rekeningnummer NL67RABO0301524416 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Waardhuizen.