Maatregelen rondom Coronavirus

De overheid heeft, in samenspraak met het RIVM, aanvullende maatregelen getroffen om de uitbraak van het Coronavirus te beperken. Eén van deze maatregelen betreft bijeenkomsten met meer dan 100 personen geen doorgang te laten vinden. Dit heeft ook consequenties voor het houden van kerkdiensten.
Als kerkenraad willen we hierin onze verantwoordelijkheid nemen en daarom hebben we besloten om voorlopig geen kerkdiensten te houden. Dit doen we ter voorkoming van de verdere verspreiding van het virus en ter bescherming van onze oudere gemeenteleden en die met een zwakkere gezondheid.
Het is fijn dat we in tijden als deze een beroep kunnen doen op de techniek. De kerkomroep is een mooi middel om toch met elkaar in contact te zijn rondom Gods woord. Voorlopig zullen de diensten live worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl . Kies hier voor de provincie Noord-Brabant en vervolgens voor “Waardhuizen GKV”.
Deze diensten willen we op de volgende manier inrichten:
• Zondagmorgen (11:00 uur) en zondagmiddag (16:30 uur) een korte dienst; bijbel lezen, overdenking/preek en gebed
• Aanwezig zijn alleen: de predikant, de ouderling van dienst en een 2e ouderling/diaken (géén gemeenteleden)
• Beide keren zal ds. Wendt voorgaan, met een preek in twee delen: eerste deel in de morgen en een tweede deel in de middag
• Helaas geen liederen in de dienst maar wel een eigen dienst, waarbij voorbede mogelijk is voor onze gemeente(leden)
• In principe zullen we ook de komende zondagen zo invullen

Indien u graag een volledige dienst wilt volgen, eventueel met beeld, dan bevat "Steunpunt Kerk en Werk" een overzicht van online diensten.
Zie hiervoor https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/

Wij hopen en bidden dat deze maatregelen maar van korte duur zullen zijn.

Kerkenraad GKv Waardhuizen